Villkor

Ålderskrav

För att ta del av allt som casinobonusutaninsattning.net har att erbjuda måste du vara minst 18 år gammal. Genom att använda vår webbplats intygar du att du uppfyller detta ålderskrav.

Ansvar för ålderskontroll

Vi förbehåller oss rätten att genomföra ålderskontroller och kan kräva bevis på din ålder för att säkerställa att du uppfyller ålderskravet innan du tillåts använda våra tjänster.

Innehåll

Syftet med allt innehåll på casinobonusutaninsattning.net är enbart för information. Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information, men vi kan inte garantera dess fullständighet eller aktualitet.

Ansvarsfriskrivning

Vi tar inget ansvar för eventuella fel eller brister i informationen på webbplatsen. Användning av informationen sker på egen risk, och vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av användning av eller förlitande på den tillhandahållna informationen.

Länkning på hemsidan

Tillåtna länkar

Det är tillåtet att länka till casinobonusutaninsattning.net från din egen webbplats, förutsatt att det sker på ett lagligt och etiskt korrekt sätt.

Förbjudna länkar

Länkar får inte placeras på webbplatser som innehåller olagligt, stötande eller opassande material.

Länkar från webbplatser

Tredjepartswebbplatser

Vi kan inkludera länkar till tredjepartswebbplatser för ytterligare information eller tjänster. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet, och vi tar inte ansvar för innehållet på sådana webbplatser.

Vi rekommenderar att du läser igenom villkoren och integritetspolicyn för varje tredjepartswebbplats du besöker, eftersom vi inte kontrollerar eller ansvarar för deras innehåll eller integritetspraxis.

Ändringar i Villkor

Rätt att ändra villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning uppdatera eller ändra dessa villkor. Det är ditt ansvar att regelbundet granska villkoren för eventuella ändringar.

Acceptans av ändrade villkor

Fortsatt användning av casinobonusutaninsattning.net efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar och samtycker till de reviderade villkoren.

Riktighet i listad information

Informationens tillförlitlighet

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information på casinobonusutaninsattning.net, men vi kan inte garantera att all information är fullständig eller korrekt.

Ansvarsfriskrivning

Användning av informationen på denna webbplats sker på egen risk. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av användning av eller förlitande på den tillhandahållna informationen.